Hereke - Turkish Турски връзван килим 321x228

Hereke - Turkish Турски връзван килим 321x228

Цветовете на всеки килим се различават в зависимост от ъгъла под който го гледате. Можете да разгледате килима от различни гледни точки на следващите снимки:

  • Цена на офертата: 12926       30%
  • цена на дребно: 18465 €
  • Код на килима: ant018-13031
  • Размер: 321x228 cm
  • Дебелина: Тънък (<5 mm)
  • Години: 80-100 (Античен/ Старинен)
  • Произход: Турция
  • Височина на косъма - Основа: Вълна върху памук
  • Гъстота на възлите: около 550.000 възли на m²
  • Цветове на килима:

Hereke Carpets: The Hereke carpets are being woven in the Turkey, in the city with the same name, which is on the coast of the Sea of Marmara. Their motifs in pastel colours are mainly inspired by the Persian tradition.

Класически: Връзвани килими изработвани в градовете в килимарски работилници на стационарни станове (за разлика от номадите). Моделите им се изработват от дизайнери на килими първоначално върху хартия. Килимарят стриктно се придържа към тези модели при изработката - изтъкаването на килима, но дори и при тези килими могат да се открият малки различия.

Тъкана декорация в единия или в двата края в широката част на килима: При някои килими номадите тъкат ресните в единия или и в двата края на килима в един своеобразен тъкан килим или майсторски ги сплитат на малки плитки. Това е техника, използвана от някои тъкачи на килими, за да се придаде по-голяма устойчивост на килима или просто за да изтъкне уменията им. Примери

Основна категория
Вид
Произход
Размер/ Форма
Рисунък
Качество
Цвят

Pin it

Килими, които сте разгледали
Hereke - Turkish
Hereke - Turkish 321x228
12926 €

You have to choose at least two (2) carpets!

You can select up to six (6) carpets to compare!