VoucherCoupon

Yomut - Бухара Туркменски връзван килим 183x111

Yomut - Бухара Туркменски връзван килим 183x111

Цветовете на всеки килим се различават в зависимост от ъгъла под който го гледате. Можете да разгледате килима от различни гледни точки на следващите снимки:

 • Цена на офертата: 510       30%
 • цена на дребно: 728 €
 • Код на килима: bkh140-24301
 • Размер: 183x111 cm
 • Дебелина: Тънък (<5 mm)
 • Години: 0-20 (Ново)
 • Произход: Туркменистан
 • Височина на косъма - Основа: Вълна върху вълна
 • Гъстота на възлите: около 200.000 възли на m²
 • Цветове на килима:
 • Важна забележка: Има малка обезцветяване върху косъма на килима.

Yomut Carpets: The Yomut carpets are being woven by the turkmenic nomadic tribe Yomut, which live in the regions between Northern Persia, Caspian Sea, Uzbekistan and Afghanistan. The Yomut carpets are woven with a woolen warp. They are dense and meticulously woven from materials of excellent quality. Most of the Yomut carpets have a thin and low pile. Their colours are red, including different tones of red. Their motifs are repeated octagons or rombi surrounded by many bordures, by a main, wide bordure and many narrower bordures on both sides of the main bordure.

Връзвани килими Bokhara: Килимите Bokhara се изработват в Белучистан (Belutchistan) и в различни региони на Узбекистан, Туркменистан и Афганистан. Към килимите Туркменистан се причисляват Basjir, Salor, Tekke-Bochara, Jolam-Bocharaband, Ersari, Tjaudor и Yomut, които са представители на стила на килимите, които наричаме Бухара (Bokhara). Някои региони на Туркменистан, където се изработват тези килими са Ашхабад (Ashkabad), Бахарден (Bakharden), Геок – Тепе (Geok-Tepe), Кизил – Арват (Kizyl-Arvat) и Мерв (Merv). Тъмночервените нюанси и цялата гама на червеното от лилаво до кафяво са доминиращите цветове с повтарящите се осмоъгълници, ромбове и мотивите „йомут” (yomut) са характерни за този тип килими. Вътъкът им е винаги от вълна.

Номадски връзвани килими с модели повлияни от килимите изработвани в големите градове: Това са килими изработвани от номади, които през последните години са се установили и живеят постоянно в села. Изработваните от тях килими имат номадска техника на тъкане, но рисунъкът им е повлиян от градските килими. Поради номадска техника на тъкане килимите понякога имат неравномерна форма.

Тъкана декорация в единия или в двата края в широката част на килима: При някои килими номадите тъкат ресните в единия или и в двата края на килима в един своеобразен тъкан килим или майсторски ги сплитат на малки плитки. Това е техника, използвана от някои тъкачи на килими, за да се придаде по-голяма устойчивост на килима или просто за да изтъкне уменията им. Примери

Основна категория
Вид
Произход
Размер/ Форма
Рисунък
Качество
Цвят

Pin it

Килими, които сте разгледали
Yomut - Бухара
Yomut - Bokhara 183x111
510 €

You have to choose at least two (2) carpets!

You can select up to six (6) carpets to compare!