Работно време: от понеделник до петък от 10.00 ч. – 17:00 ч и събота 10:00 ч. – 15:00 ч

  Магазин

Условия и Предпоставки

CarpetU2 е електронен магазин за представяне и продажба на килими ръчна изработка и е собственост на фирмата Taba Tabaee със седалище в гр.Солун, Гърция, ул. „12km Thessalonikis-Poligirou”, (Данъчен номер: EL047267011). Преди да посетите нашия електронен магазин и разгледате нашия уеб сайт, Ви молим да прочетете внимателно следните условия за ползване и предпоставки отнасящи се до ползването на електронния магазин CarpetU2. Уверете се, че сте съгласни с тези условия за ползване и предпоставки, тъй като последващо използване и разглеждане на уеб страницата CarpetU2 предполага вашето съгласие и че ги приемате безусловно.

Условия

CarpetU2 си запазва правото да променя едностранно или да подновява настоящите условия и предпоставки за осъществяване на сделките, извършвани през електронния магазин, в съответствие със своите нужди и търговската практика. CarpetU2 има задължението да информира потребителите си във връзка с всяка промяна, като я публикува в уеб сайта на настоящия електронен магазин. Промяната на условията не се отнася за вече направени от Вас поръчки.

Предоставяна информация и Продукти

CarpetU2 носи отговорност за изчерпателността и точността на информацията предоставяна в уеб сайта, както по отношение на наличието на съществени характеристики указани за всеки отделен артикул който предлага, така и за точността на информацията свързана с предлаганите услуги, като не носи отговорност за технически или правописни грешки, останали незабелязани или допуснати неволно или поради прекъсване на работата на уеб страницата поради независещи от нас обстоятелства.

Ограничена отговорност

CarpetU2 не може по никакъв начин да гарантира наличността на артикулите, но гарантира своевременното информиране на крайните потребители за тяхното изчерпване. CarpetU2 носи отговорност само при умишлена и груба небрежност в случай на забавяне на доставката на поръчани продукти и за информация, която същата предоставя или за услуги предоставяни чрез уеб сайта. Електронният магазин CarpetU2 не носи отговорност за технически проблеми, които могат да срещнат потребителите при опит за достъп в уеб сайта или по време на неговото ползване и са свързани с функционирането или съвместимостта на тяхната техника с използването на уеб сайта.

Право на интелектуална собственост

Съдържанието на уеб страниците качвани от CarpetU2, включително снимките, графиките, картините, моделите, текстовете, предлаганите услуги и продукти представляват интелектуална собственост на CarpetU2 и са защитени от законовите разпоредби на гръцкото и европейското право и на международните споразумения.
Забранява се всяко копиране, аналогов/ цифров запис и механично възпроизвеждане, разпространение, трансфер, downloading, обработка, препродажба, създаване на производствена дейност или заблуда на обществеността във връзка с реалния доставчик на Съдържанието на уеб сайтовете. Евентуално възпроизвеждане, преиздаване, качване, разпространение или предаването или друго използване на Съдържанието по какъвто и да било начин или средства с търговска или друга цел е възможно единствено с предварително писмено съгласие от страна на CarpetU2 или на всеки друг законен притежател на тази интелектуална собственост.
Наименованията, изображенията, логото и отличителните знаци представляващи CarpetU2 са запазени търговски знаци и отличителни символи на CarpetU2 и са защитени от гръцкото, европейското и международното законодателство за търговските марки и знаци и промишлената и интелектуалната собственост и нелоялната конкуренция.
Тяхното разполагане и използване на уеб страниците на CarpetU2 в никакъв случай не бива да се тълкува като прехвърляне или предоставяне на правото на тяхното ползване.

Задължения на потребителя

Потребителите на уеб страниците CarpetU2 приемат, че няма да ги използват за изпращане, публикуване, изпращане на e-mail или предаване по друг начин на каквито и да било материали чието съдържание е незаконно, вредно, заплашително, притеснително, клеветническо, злословно, вулгарно, нецензурно, нарушава конфиденциалността на трети лица, показва омраза или расова, етническа или друга дискриминация, може да навреди на малолетни по какъвто и да било начин, няма правото да бъде препредаден съгласно закона или административни и договорни отношения (като вътрешна информация, фирмена и поверителна информация, научена или разкрита като част от трудови правоотношения или предмет на споразумения за конфиденциалност), нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на трети лица, съдържа софтуерен вирус или всякакви други кодове, архиви и програми, създадени с цел да прекъсната работата, да бъде причинена повреда, прекратяването или възпрепятстването на функционирането на всеки софтуер или хардуер, умишлено или неволно противоречи на съществуващото гръцко и европейско законодателство и законови и разпоредби, може по някакъв начин да попречи на трети лица и всяко средство, което се използва за набиране и архивиране на личните данни на потребителите.

Сигурност

CarpetU2 осъзнава значимостта на сигурността и защитата на Вашите Лични Данни както и на вашите електронни сделки и предприема всички необходими мерки за да Ви гарантира максималната възможна сигурност. Всички данни, свързани с Вашите лични данни и финансови операции са с гарантирана сигурност и конфиденциалност.

Разпознаване на клиент

Използваните за вашето разпознаване пароли са две: Парола при влизане (e-mail или username) и вашата лична тайна парола (password), при въвеждането на които получавате всеки път абсолютно гарантиран и сигурен достъп до своите лични данни.
Имате възможността да променяте своята парола (password) и адреса на електронната си поща (e-mail) толкова често, колкото желаете. Единствено Вие самите имате достъп до вашите данни с въвеждането на горната парола и носите лична отговорност за запазване на тайната и укриването ѝ от трети лица. В случай на нейното загубване или разгласяване следва да ни уведомите незабавно, в противен случай електронният магазин CarpetU2 не носи отговорност за ползването на паролата от неоторизирано лице.

Контролиран достъп

Достъпът в сървърите на CarpetU2 (servers) се контролира от firewall, която позволява достъпа на клиентите/ потребителите до определени услуги като успоредно с това им забранява достъпа до системи и бази от данни с конфиденциалните данни и фирмената информация.

Криптография – Сигурност

Въвеждането на данните на вашата кредитна карта се извършва чрез системата с гарантирана сигурност на плащанията PayPal. PayPal е най-голямата интернет банка и прилага всички най-нови начини за гарантиране на сигурността. Още за сигурността на сделките ще видите тук.

CarpetU2 не запаметява в никоя своя база от данни какъвто и да било номер или друг елемент на вашата кредитна карта. Всички тези данни се управляват от Paypal.

Конфиденциалност на сделките

Запазването на конфиденциалност се подразбира. Всички основни принципи, приложими при класическите сделки са в сила и при електронната търговия – e-commerce. Всяка информация предоставяна от потребителя на CarpetU2 е поверителна и CarpetU2 е взела всички необходими мерки тя да бъде използвана само в считаните за нужни рамки на предлаганите услуги. Някои от тези мерки са:

  1. Единствено упълномощени служители имат достъп до информацията за Вашите сделки и само в случаите когато това е необходимо, например за обработка на вашата молба.
  2. CarpetU2 не разкрива данни на свои клиенти и на направените от тях покупки, освен ако получи писмено пълномощно за целта от ваша страна или това се изисква със съдебно решение или решение на друга държавна инстанция.
  3. В случаите когато CarpetU2 ползва услугите на трети лица за поддръжката на своите сървъри взема съответните мерки за запазване на конфиденциалността. Можете да изискате всички данни свързани с вас както и тяхната поправка в случай, че можете да докажете наличието на грешка.

Защита на Личните Данни

При вашето посещение на електронна страница на CarpetU2 е възможно да Ви бъде поискано да въведете свои лични данни (име, фамилия, професия, електронен адрес, адрес на който да бъдат изпратени продуктите и т.н.) по правило за да можем да изпълним Вашите поръчки. Личните данни, които евентуално въвеждате в страниците и услугите на уеб сайта, се съхраняват само и единствено във връзка със сделката и комуникацията помежду ни, подобряването на предлаганите услуги и гарантирането на функционирането на въпросната услуга и се забранява тяхното използване от трети лица (с изключение на предвидените от закона и то само към съответните упълномощени инстанции).
При всички случаи достъп до вашите лични данни имат определени служители на CarpetU2, а достъпът на неупълномощени лица е забранен. Взети са всички възможни мерки за сигурността на вашите лични данни.

Помощ

Можете да потърсите даден килим по един от следните три начина или като използвате комбинация от тях:

  1. Като изберете някоя от основните категории в горната част на сайта.
  2. Като изберете комбинация от стойността, вида, цвета и т.п. от раздела под централното меню на сайта.
  3. Като търсите определен килим с помощта на търсачката.

CarpetU2 полага всички възможни грижи за да ви предлага услуги с високо качество. Въпреки това не са изключени случаи на грешки в цените и второстепенните характеристики на продуктите и не може да се даде гаранция, че няма да има прекъсвания в работата на уеб страницата или човешки грешки при въвеждане на цената на даден продукт.

Също така Ви съветваме преди да пристъпите към покупки от нашия електронен магазин да прочетете разделите Условия, Покупки, Доставка на продуктите и Начини на плащане, където ще намерите полезна информация във връзка с процедурата и начина на закупуване на продуктите.

При въвеждането на вашата поръчката ще получите автоматично генериран e-mail, където ще се съдържат данни за вашата поръчка. След обработката на вашата поръчка от отдела „Електронни продажби” на CarpetU2, ще получите втори e-mail, който потвърждава артикулите, които ще ви бъдат изпратени.

В случай, че поръчката не може да бъде завършена по някаква причина, ще ви бъде изпратен съответният уведомителен e-mail. Също така е възможно да се свържем с вас на телефоните, които сте посочили при регистрацията си или при подаването на поръчката в нашия сайт. Желателно е да се погрижите тези e-mail-и да стигат до вас и да ги пазите до приключването на покупката. Съгласно общите условия, на които подлежи нашата сделка, е Ваше задължение да ни уведомите незабавно в случай, че не получавате тези e-mail-и.